Comentaris   

#1 alberto Baños 09-07-2017 14:36
Cual es el objetivo de quitar para uso publico la mitad de la playa de Tamariu para favorecer un negocio a una empresa privada?
Citar

Butlletí electrònic del IMCP

(entreu les vostres dades i el rebreu setmanalment)