Comentaris   

#1 Lluis Carbonell Bech 07-07-2017 13:52
Com es que una població de mes de vint mil habitants , solsament han vingut sis nens i sicue
n aquestes dues poblacions agermanades, no serà per falta d'informació amb els habitants d'aqueste Vila?
Citar

Butlletí electrònic del IMCP

(entreu les vostres dades i el rebreu setmanalment)